Doanh nghiệp cơ khí: Cần tăng cường liên kết
Mechanical Enterprise: Need to strengthen links

Để ngành cơ khí Việt Nam phát triển ổn định, bền vững, mục tiêu quan trọng nhất tại thời điểm này là tăng cường liên kết giữa các DN. Đây cũng là nội dung xuyên suốt tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hiệp hội DN cơ khí Việt Nam (VAMI) năm 2014 vừa được tổ chức tại Thái Nguyên.

Ngành cơ khí Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Vietnam’s mechanical engineering industry: Opportunities and challenges

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp (DN)cơ khí đã có nhiều đổi mới, đầu tư phát triển năng lực công nghệ, thiết bị và từng bước nâng cao năng lực thiết kế, trình độ quản lý, điều hành… Tuy nhiên, ngành cơ khí VN cũng đang gặp không ít khó khăn.

FARMILA Co., Ltd

Add:

235B Chau Thi Kim Str, Ward 7, Tan An City, Long An province

Address for delivery and receive cargo:

841/1 National Road No.1, Binh Cang hamlet, Binh Thanh ward, Thu Thua District, Long An province

0968 448 777

www.farmila.com.vn

farmila.vn@gmail.com